Laatujärjestelma

Rakennusyhtiö Rand ja Tuulberg OY:n laatu-, turvallisuus- ja työterveystavoitteena on olla tasokas rakennuspalvelu, joka takaa töiden toteuttamisen tilaajan vaatimusten mukaisesti.

Yrityksen johtamisperiaatteet ovat:
• huomiseen suunnattu kehitys
• työ yhtenäisenä tiiminä asiakkaan kanssa
• tulossuuntautuvuus
• työntekijöiden jatkuva kehitys ja oppiminen
• selvät ja yksinkertaiset säännöt
• turvallinen ja terveellinen työympäristö

Sitoudumme toimimaan voimassa olevien ympäristöoikeus-, työterveys- ja työturvallisuusmääräysten ja ISO-standardien mukaisesti.
Johtamisjärjestelmän jatkuva täydentäminen taataan asetettujen tavoitteiden ja tehtävien saavuttamisella.
„Vihreä“ ajattelu teknologian ja ratkaisujen valinnassa takaa saastuttamattomuuden ja elinkelpoisen ympäristön myös jälkipolville. Jatkuva valvonta ja ennakointi työterveyden ja työturvallisuuden sektorilla takaa työntekijöillemme ja sopimuskumppaneillemme vaarattoman työympäristön ja tuloksellisen työn.